Is í an Rannóg Pleanála Chun Cinn de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a dhéanann Myplan.ie a reáchtáil. Más mian leat trácht a dhéanamh nó aiseolas a thabhairt maidir le Myplan.ie nó maidir le haon cheann de na tacair sonraí a chuirtear i láthair sna hamharcóirí léarscáile bain úsáid as an áis aiseolais thíos.