Ceisteanna Coitianta

Cad atá i Myplan.ie?

Is tairseach léarscáile gréasáin Myplan.ie lena soláthraítear faisnéis spásúlachta atá ábhartha don chóras pleanála reachtúla in Éirinn. Is tionscnamh é de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla na hÉireann. Tá na sonraí ar fáil trí amharcóirí léarscáile gréasáin, trí sheirbhísí léarscáile gréasáin agus trí shonraí oscailte.

Cad is bun de na sonraí sin?

Is iad an dá thacar sonraí phríomhúla atá ar fáil ar Myplan.ie criosuithe talamhúsáide ó pleananna forbartha reachtúla agus sonraí as iarratais pleanála ó na 31 údarás áitiúil aonair ar fud na hÉireann. Rinneadh sonraí breise a bhaineann le pleanáil atá le fáil san amharcóir léarscáile pleanála chun cinn a chomhthiomsú ó fhoinsí éagsúla agus an Roinn Oideachais, Oifig na nOibreacha Poiblí, na Páirceanna Náisiúnta, Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta agus an Phríomh-Oifig Staidrimh san áireamh.

Cad is ciall le Generalised Zoning Type (GZT)?

Forbraíodh Generalised Zoning Types do thionscadal Myplan.ie. Is ionann iad agus scéim comhsheasmhach le haghaidh criosuithe talamhúsáide a chatagóiriú ar fud na n-údarás áitiúil uile, agus comhlánaíonn sé na criosuithe reachtúla atá ann (seachas iad a athsholáthar) a úsaidtear do gach plean aonair.

Conas is féidir liom amharc ar na sonraí?

Is féidir amharc ar na tacair sonraí phríomhúla, eadhon iarratais ar chriosú agus ar phleanáil, sna hamharcóirí léarscáile tiomanta. Is féidir amharc ar shonraí eile a bhaineann leis an bpróiseas pleanála san amharcóir léarscáile pleanála chun cinn trí na sonraí atá liostaithe sa liosta sraithe a scoránú. Sa bhreis air sin tá amharcóirí léarscáile ann atá tiomanta do thacair sonraí neamhspleácha mar aon le léarscáileanna téamacha ar fáil i gcuid na léarscáileanna.

Cad iad na rudaí eile is féidir liom a dhéanamh leis na sonraí?

Ligtear d'úsáideoirí leis na léarscáileanna gréasáin amharc ar shonraí nó sonraí a fhorleagan trí sraitheanna a scoránú agus trí thrédhearcacht a choigeartú san amharcóir léarscáile. Cuireadh roinnt uirlisí bunúsacha san áireamh freisin san amharcóir léarscáile pleanála chun cinn chun ligean d'úsáideoirí chun cuardach, líniú agus tomhas, agus svaidhpeáil idir sraitheanna éagsúla agus láithreacha leabharmharcanna. San áireamh le hamharcóir léarscáile an Bhunachair Sonraí Náisiúnta um Iarratais Pleanála tá uirlis chun ligean d'úsáideoirí iarratais pleanála a scagadh faoi dháta.

An féidir liom na sonraí a rochtain nó a íoslódáil le haghaidh m'úsáide féin?

Tá sonraí as a bhfuil an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil freagrach ar fáil trí thairseach sonraí oscailte na Roinne agus in Eolaire Seirbhísí REST Myplan.ie. Feach an chuid Naisc Úsáideacha.

Cé chomh beacht agus cothrom le dáta atá na sonraí?

Déantar sonraí criosaithe a uaslódáil de réir mar a bhíonn siad ar fáil ó údaráis áitiúla agus déanaimid ár ndícheall chun seiceálacha cáilíochta leanúnacha a chur chun feidhme agus chun monatóireacht a dhéanamh ar stádas na bpleananna d'fhonn Myplan.ie a choinneáil chomh beacht agus chomh iontaofa agus is féidir. Déantar sonraí faoi iarratais pleanála a uaslódáil ó údaráis áitiúla chuig an mBunachar Sonraí um Iarratais Pleanála Náisiúnta ar bhonn seachtainiúil. Níl sonraí faoi Achomhairc Pleanála ón mBord Pleanála, lena n-áirítear sonraí a bhaineann le hiarratais ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta (FST), ar fáil faoi láthair.

Cé lena ndéanaim teagmháil má tá ceisteanna eile agam?

Má tá aon tuairimí, aiseolas nó fiosrúcháin agat maidir le Myplan.ie agus na seirbhísí dá chuid bain úsáid as an áis aiseolais sa chuid Déan Teagmháil Linn.

Haven't found what you are looking for?