Department of Housing, Local Government and Heritage

MyPlan.ie Suíomh Gréasáin.

Is í an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta an Roinn Rialtais atá freagrach as tithíocht agus uisce, as pleanáil fhisiciúil agus spásúil, as rialtas áitiúil, as réamhaisnéis na haimsire agus as oidhreacht thógtha agus nádúrtha.

Tá an Roinn tiomanta rochtain a chinntiú do chách. Mínítear sa ráiteas inrochtaineachta seo an chaoi a ndéanfaidh an Roinn, mar an Soláthraí Seirbhíse, a dícheall na riachtanais a chomhlíonadh mar atá leagtha amach i dTreoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin Leagan 2.1 ag Leibhéal AA mar atá sainithe ag an Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin.

Ár dtiomantas agus ár gcur chuige maidir le láithreán gréasáin inrochtana a chothabháil

Tá an Roinn tiomanta do:

  1. láithreán gréasáin inrochtana a chothabháil de réir I.R. 258/2020.
  2. a chinntiú go mbaineann an láithreán gréasáin seo comhréireacht “Leibhéal AA” amach le Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1, chun Cód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais ar Inrochtaineacht Seirbhísí Poiblí agus Faisnéis arna soláthar ag Comhlachtaí Poiblí a chomhlíonadh. (Tá réamhrá ag Ionad Bairr Feabhais i nDearadh Uilíoch an Údaráis Náisiúnta Míchumais maidir le beartas agus reachtaíocht a bhaineann le Dearadh Uilíoch in Éirinn.)
  3. a chinntiú go mbainfidh gach faisnéis nua ar an láithreán gréasáin comhréireacht “Leibhéal AA” amach le Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1.
  4. lena n-áirítear inrochtaineacht nuair a fhaighimid córais 3ú páirtí nó uasghrádú ar chórais atá ann cheana.

An chaoi a ndéanaimid tástáil ar chomhréireacht le treoirlínte oifigiúla inrochtaineachta

Úsáideann an Roinn raon teicnící chun rochtain a sholáthar do chách. Ina measc tá:

Cur chuigeRéasúnaíocht
Scanadh UathoibritheSoláthraíonn scanadh uathoibrithe forbhreathnú tapa (ach ní iomlán) ar shaincheisteanna a d’fhéadfadh daoine teacht orthu
TreoirTreoir a sholáthar d’eagarthóirí ábhair mar Théacs Malartach a úsáid
Athbhreithniú LáimheAthbhreithniú láimhe a dhéanamh go rialta ar gach láithreán agus an láithreán a choigeartú chun inrochtaineacht a fheabhsú
Tástáil Inrochtaineachta

Comhlíonann an láithreáin ghréasáin seo le treoirlínte inrochtaineachta oifigiúla

Tá an láithreán gréasáin i gcomhréir go páirteach leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1. Rinneadh an t-iniúchadh is déanaí ar inrochtaineacht gréasáin don láithreán gréasáin seo an 02/12/2021.

Réimsí le feabhsú agus amlínte

Táimid ar an eolas faoi roinnt réimsí ar an láithreán gréasáin ina bhféadfaimis inrochtaineacht a fheabhsú. Táimid ag obair faoi láthair chun é sin a bhaint amach. Tá súil againn go mbainfidh an láithreán gréasáin seo comhréireacht “Leibhéal AA” amach le Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1 faoi Nollaig 2021.

Cuid den láithreán gréasáinGá le feabhsúAmlíne le haghaidh feabhsúcháinRochtain mhalartach
Cnaipí Inathraitheacha FianánTéacs iarraidhTuairiscíodh an tsaincheist seo dár gconraitheoir lena ceartú sa chéad eisiúint eileMá bhíonn fadhbanna agat codanna áirithe den láithreán seo a úsáid, glaoigh orainn ag +353 (0) 1 888 2000
Réimsí le feabhsú, amlínte le feabhsú, agus roghanna eile

Conas aiseolas a sheoladh ar inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin seoy

We welcome feedback on the accessibility of this website.

  1. Seol ríomhphost chugainn ag myplan@housing.gov.ie
  2. Seol ríomhphost chugainn ag +353 (0) 1 888 2000.
  3. Scríobh chugainn ag:
Department of Housing, Planning and Local Government,
MyPlan.ie,
Custom House,
Dublin 1,
D01 W6X0

Gnéithe inrochtaineachta an láithreáin ghréasáin seo

Úsáidtear líon mór teicnící chun go mbeidh an láithreán inrochtana do chách. Tá an próiseas ag dul ar aghaidh de réir mar a athraíonn ábhar agus struchtúr an láithreáin. I measc cuid de na gnéithe inrochtana ar an láithreán seo tá (ach gan a bheith teoranta dóibh) an méid seo a leanas:

GnéCuspóir
Téacs AltTá téacs Alt oiriúnach ag gach íomhá más iomchuí chun gné thuairisciúil a sholáthar don íomhá a léirítear
Ordlathas Ceannteideal ImlíneCuirtear ciall loighciúil i bhfeidhm maidir le ceannteidil H1, H2, H3
Naisc TuairisciúlaTá eilimintí tuairisciúla nó lipéid Aria ag Naisc agus Cnaipí nuair nach féidir na heilimintí sin a sholáthar
CodarsnachtÍosmhéid réasúnta i ndifríocht maidir le codarsnacht idir eilimintí tulra agus eilimintí cúlra
InseoltachtStruchtúr loighciúil a chuirtear i bhfeidhm ar an láithreán gréasáin chun a chinntiú gur féidir an láithreán a úsáid gan luch
Sainchomharthaí ARIACuireadh éagsúlacht mhór sainchomharthaí i bhfeidhm chun cabhrú le hinrochtaineacht
Gnéithe inrochtaineachta

Ní liosta uileghabhálach é an liosta seo.