Díolúintí Pleanála Gréine

Comhcheanglaíonn Rialacháin an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 (Forbairt Dhíolmhaithe) (Uimh. 3) 2022 agus na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Crios Coimirce Gréine) 2022 tacaíochta atá i bhfeidhm anois, chun forálacha nuashonraithe a sholáthar maidir le díolúintí pleanála le haghaidh suiteálacha gréine ar an díon.

Leagann na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Crios Coimirce Gréine) 2022 amach 43 Chrios Cosanta Gréine (SSZanna) ar limistéir iad timpeall ar aerfoirt, aeradróim nó héileapadanna ina bhféadfadh sé go mbeadh tionchar ag gliondar nó dallrú ó phainéil ghréine ar shábháilteacht eitlíochta. Baineann teorainn mhéadair chearnach ar phainéil ghréine ar dhíon laistigh de na criosanna seo le gach cineál forbartha seachas tithe. Is féidir na SSZanna a fheiceáil anseo: Léarscáil de Chriosanna Cosanta Gréine.

Tá cóipeanna de Rialacháin an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 (Forbairt Dhíolmhaithe) (Uimh. 3) 2022 agus na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Crios Coimirce Gréine) 2022 tacaíochta ar fáil ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann.